Property Law

Այս ծառայությունն իր մեջ ներառում է անշարժ գույքի գրանցում, ցանկացած հարցում կապված անշարժ գույքի հետ, նոտարական գրասենյակներում ներկայացուցչություն, Նվիրատվության, Վարձակալության և Վաճառքի պայմանագրերի կազմում:

Ծառայություններ
hyՀայերեն