Ընտանեկան իրավաբան

Ինչպես մնացած բոլոր զարգացող պետություններում, ՀՀ-ում նույնպես այսօր յուրաքանչյուր ընտանիք իր ներքին հարցերի կարգավորման համար ունի իրավական խորհրդատվության անհրաժեշտություն:

“MANUSAJYAN & Co” -ն առաջարկում է.

  • Ամուսնական պայմանագրի կազմում
  • Ընտանեական իրավունքների իրականացման աջակցություն, խորհրդատվություն
  • Ընտանիքի անդամի ներկայացուցչություն պետական և ոչ պետական մարմիններում (օրինակ, կապված սոցիալական հարցերի հետ)
  • Իրավական աջակցություն , հայցադիմումի, պատասխանի կազմում ամուսնալուծության և ալիմենտի պրոցեսում
  • Ներկայացուցչություն դատարանում:

Ունեցիր քո անհատական ընտանեական իրավաբանը և ունեցիր պաշտպանված ընտանեական կյանք:

Ծառայություններ
hyՀայերեն